Nhân lực công ty

06/03/2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VIỆT HỒNG 
 

    Kỹ sư

20

    Kiến trúc sư

5

    Cử nhân kinh tế

18

    Công nhân cơ khí bậc cao ( từ bậc 6 trở lên)

18

    Công nhân cơ khí bậc trung (từ bậc 3 đến bậc 5)

42

    Công nhân cơ khí dưới bậc 3

63

    Công nhân xây dựng lành nghề

145

    Tổng số nhân lực :

  311Chủ đề liên quanThông tin dự án

Mô tơ cổng Sanyuan Hi!Door

Mô tơ chính hãng

Vinhomes School

Vinhomes School

Park Hill

Park Hill 

Vinhomes Gardenia Shouphouse

Vinhomes Gardenia Shouphouse 


Tin đọc nhiều nhất