Đối tác

Để các sản phẩm của Việt Hồng đến được với khách hàng, chúng tôi không thể không kể đến sự giúp đỡ, hỗ trợ của các đối tác kinh doanh đã được chúng tôi lựa chọn kĩ lưỡng. Tất cả các đối tác của chúng tôi đều có năng lực phục vụ khách hàng ở mức độ tốt nhất và thấu hiểu những yêu cầu khắt khe nhất của thị trường. Cơ sở hợp tác của Việt Hồng được dựa trên các tiêu chí:

SỰ TIN TƯỞNG - SỰ CHUYÊN NGHIỆP - SỰ TRUNG THÀNH - SỰ CÔNG BẰNG

Các tiêu chí trên được lập nên nhằm đảm bảo mỗi khách hàng của chúng tôi được phục vụ một cách chuyên nghiệp và nhận được dịch vụ hoàn hảo nhất.

ĐỐI TÁC NHÔM

ĐỐI TÁC KÍNH

ĐỐI TÁC PHỤ KIỆN

ĐỐI TÁC CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty Cổ phần thương mại
VIỆT HỒNG