Liên hệ

văn phòng giao dịch

70 Hàng Cót, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel:  (+84) 243.828.1084

Fax: (+84) 243.928.1422

viethongalum70@vnn.vn

Showroom

70 Hàng Cót, Hoàn Kiếm, Hà Nội

19 Hàng Đồng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: (+84) 243.932.3699

Fax: (+84) 243.932.4090

NHÀ MÁY SẢN XUẤT

Khu công nghiệp Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên

Tel : 02213.791.555

Fax : 02213.791.556

Form