Tin tức

25/06

2020

Hoạt động đi lễ chùa 2020

Tin tức công ty

Hưởng ứng nét văn hóa truyền thống dân tộc tốt đẹp và nhằm phát huy tinh thần đoàn kết giữa các CBCNV, công ty CPTM Việt Hồng đã tổ chức hoạt động đi lễ chùa cho toàn thể nhân viên tại Chùa Keo và Đền Trần – Thái Bình.  Ban Lãnh đạo công ty cùng tập thể CBCNV Việt Hồng cùng cầu nguyện cho chặng đường tới với thật nhiều sức khỏe, may mắn và bình an.